راجع به ما

کلیسای افغان تورنتوی بزرگ یک کلیسای محلی است که کلام خدا را به سراسر جهان موعظه میکند. همه اشخاص از پیر و جوان و مرد و زن میتوانند در جلسات عبادت کلیسایی ما اشتراک کنند و از پیام های عالی از کلام خدا و سرود های شاد لذت ببرند. کلیسای ما دارای برنامه های میان هفته ای مانند صنف های مطالعه کتاب مقدس، برنامه های بشارتی، اجتماعی و تعلیم اطفال مسیحی میباشد

ماموریت ما

رویای ما اینست که کلیسا های جدید را در سرتا سر ساحه تورنتوی بزرگ و کانادا در بین اجتماع افغان ها، ایرانیان و تاجک ها بنیان گذاری و تاسیس نماییم


رویای جهانی ما اینست که کلام خدا را از طریق آنلاین به همه ای افغانها، ایرانی ها و تاجکها در سرتا سر دنیا برسانیم

About us

Afghan Church of the GTA is a local church with a worldwide impact.  All ages can join us for weekly services with relevant life changing messages and contemporary worship.  Weekly opportunities to grow include Bible studies, outreaches and children's programs.

Our mission

Afghan Church of the GTA is a local church with a worldwide impact.  All ages can join us for weekly services with relevant life changing messages and contemporary worship.  Weekly opportunities to grow include Bible studies, outreaches and children's programs.


Our vision is to plant new local churches who speak Farsi and Pashto languages and to reach out Afghan, Iranian, and Tajik communities all over the GTA and Canada. It is  our global vision and mission to reach out the Afghan, Iranian, and Tajik people all around the world through our online and satellite TV ministries.

Learn about our church programs

Pastors and Elders

کشیش و رهبران

Photo of Obed
Pastor Obed

Pastor Obed Benjamin Rod is our Senior Pastor. He has been involved in  ministry in India and Canada since 2008. He is a Church planter, Bible teacher, Gospel preacher, Evangelist, Worship leader and a professional accountant.


He was saved by our Lord Jesus Christ in 2003 while he was a radical religious person, but praise God that he is a strong Christian who wants to share the love of our Lord Jesus Christ with the world today. His vision is to see more people, especially Afghan, Iranian, and Tajik people, coming to Christ, and see new churches planted all over the world.


Besides his ministry in Canada, he is fully involved in a online ministry where he reaches thousands through Facebook and Youtube. 

کشیش عبید بنیامین راد از سال ۲۰۰۸ میلادی بدینسو در کلیسا های مختلف افغان در کشور هندوستان و کانادا مصروف خدمت خداوند میباشد. کشیش عبید در بخش های: تاسیس کلیسا های جدید، تعلیم کلام خداوند، وعظ انجیل، بشارت مسیحی، خدمات عبادتی و حسابداری تجربه ای وافر دارد. خداوند یشوع مسیح او را در سال ۲۰۰۳ میلادی بواسطه فیض خود نجات داده و او را از یک شخص مذهبی سختگرا به یک ایماندار مسیحی خادم تبدیل کرد، کسی که امروز متعهد است که کلام محبت و فیض خدا را با همه بشر شریک بسازد. رویای او اینست که تعداد بیشتر از افغانها، ایرانی ها و تاجیکها پیام خدا را دریافت نموده و به یشوع مسیح به صفت خداوند و نجات دهنده خود ایمان بیاورند، کلیسا های فارسی و پشتو زبان بیشتر در سرتا سر دنیا تاسیس شوند. کشیش عبید در پهلوی خدمات بشارتی کلیسایی همچنان در بخش خدمات بشارتی آنلاین درتلویزیون انترنتی مسیحیان افغان، فیسبوک و یوتیوب خدمت مینمایند

Ahmad
Pastor Ahmad

Ahmad is a former Muslim who led a network of underground churches in Afghanistan. His church was attacked by suicide bombers, and fled his come country as a refugee. Now he is pioneering a church and outreach for the thousands of Afghan Muslims in the Waterloo Region, and is an active teacher in the Afghan Church's online ministries.
Afghan Church Toronto